Opastamme perinteisiä aloja ja autamme niitä kehittymään kestävämmiksi

Koska tarjoamamme palvelut eivät ole riippuvaisia tietystä sähköyhtiöstä, voimme tehdä yhteistyötä kaikkien alojen, sähköverkon haltijoiden tai laitosten kanssa.

Paperi ja puu

Kuivaamojen sähkönkulutus vastaa noin 86 prosenttia sahojen sähkönkulutuksesta. Kuivaamot voidaan kytkeä päälle ja pois päältä helposti ilman .

Case study - Sawmills

Jäte ja vesi

Aerobinen jäteveden puhdistus perustuu orgaanisen aineksen hajottamiseen happea käyttävien bakteerien avulla. Ilma syötetään veteen kompressoreilla, joita sammuttamalla voidaan tarjota tasapainotuspalveluja kantaverkkoyhtiölle.

Kasvihuoneet

Lämpö ja valo ovat elintärkeitä kasvien kasvulle ja kasvihuoneen sähkönkulutus perustuukin pitkälti valaistukseen. Kun nämä resurssit kytketään alustaamme, pystymme luomaan kasvihuoneyrittäjälle lisätuottoja ja autamme samalla kantaverkkoyhtiötä kantaverkon tasapainotuksessa.

Case study - Börje Ivars Greenhouse

Sähköajoneuvot

Sähkökäyttöisten ajoneuvojen kasvava markkina tarjoaa mahdollisuuksia älykkäälle lataukselle. Ensimmäinen askel kohti uutta sähköisen liikkuvuuden maailmaa on optimoida vuorokausiostot siten, että kuljettajat voivat ostaa sähköä silloin kun se on halvinta. He pystyvät tällöin optimoimaan ajoneuvojensa latauksen ja vähentämään mahdollista epätasapainoa vuorokausiostoihin nähden. Myös lisätuotot voivat olla mahdollisia esimerkiksi käyttämällä ajoneuvokantaa tasapainotuspalveluissa.

Logistiikka

Kylmävarastointiyksiköt ovat erittäin tehokkaita laitteita, jotka voidaan säätää täyttämään tuotteen lämpötilavaatimukset tarkasti. Jos lämpötila kuitenkin voi vaihdella hieman, näitä yksikköjä voidaan käyttää tasapainotuspalvelujen tarjoamiseen.

Raskas teollisuus

Raskas teollisuus on valtakunnallisesti tärkeä energiankuluttaja. Se voi kuitenkin myös auttaa olennaisesti sähköverkkojen tasapainotuksessa, sillä sen prosessit ja energiantuotantoresurssit tarjoavat sähköverkolle joustomahdollisuuksia edullisesti.

Selvitä, miten järjestelmäsi voivat osallistua sähköverkon tasapainottamiseen.

Contact US