Älykäs sähköverkko

Sähköverkon haltijoiden on taattava sähkön tarjonnan ja kysynnän jatkuva tasapaino. Ne varmistavat, että sähköverkkoon syötetyn sähkön määrä vastaa kokonaiskulutusta. Tämän tasapainon häiriöt voivat aiheuttaa koko sähköjärjestelmään vaikuttavia sähkökatkoja.

Verkonhaltijat ovat perinteisesti ylläpitäneet sähköverkon tasapainoa maksamalla fossiilisia polttoaineita käyttäville voimalaitoksille korvausta energiantuotannon mukauttamisesta. Tämä ratkaisu on kuitenkin erittäin tehoton. Energiantuotannon tehokkuus kärsii, kun voimalaitoksia käytetään vajaalla teholla, jolloin päästöjä syntyy enemmän ja kustannukset kasvavat. Näitä ongelmia on nyt ratkaistu siirtämällä tasapainotuspalvelut pois fossiilisia polttoaineita käyttävistä laitoksista.

 

Kulutusjousto

 

Kulutusjousto on puhtaampi, edullisempi ja tehokkaampi keino tasapainottaa kantaverkkoa. Siinä kulutusta mukautetaan sähköverkon tarpeisiin. Sähköverkon epätasapainoa voidaan korjata kestävästi erilaisten laitteiden, kuten lämmitysjärjestelmien, lämminvesivaraajien, ilmanvaihtojärjestelmien ja energianvarastointilaitteiden avulla.

 

Sympower kokoaa laitteet yhteen pilvipohjaisella alustallaan. Järjestelmään kytketyt laitteet käynnistyvät tai sammuvat tarpeen mukaan lyhyeksi ajaksi kerrallaan. Pystymme näin luomaan uusia tulovirtoja olemassa olevista järjestelmistä ja laitteista niiden toiminnan kärsimättä. Energiankulutuksen hallinta kysyntäjouston avulla vähentää myös fossiilisilla polttoaineilla tuotettavan säätövoiman tarvetta, mikä nopeuttaa siirtymistä hiilettömään tulevaisuuteen.

 

Hiiletön tulevaisuus

 

Hiiletön sähköverkko voidaan toteuttaa yhdistämällä uusiutuvat energianlähteet ja älykäs energiankulutus. Sympower yhdistää toisiinsa esineiden internetin (IoT) ja sähköjärjestelmän ja kehittää ei-intrusiivisia ohjelmistoratkaisuja, joiden avulla voidaan toteuttaa murros fossiilisista polttoaineista uusiutuviin energianlähteisiin. Onnistunut energiamurros on ympäristön, terveyden ja turvallisuuden kannalta elintärkeä. Opastamme sen vuoksi perinteisiä teollisuuden aloja ja autamme niitä kehittymään kestävämmiksi.

Selvitä, miten voit liittyä mukaan ja osallistua hiilettömään tulevaisuuteen aktiivisesti.

työpaikatpyydä selvitystä