מאפשרים לתעשיות מסורתיות להיות יותר בנות-קיימא

אנו מציעים את שירותינו באופן עצמאי ושאינו תלוי בספקי חשמל ספציפיים, דבר המאפשר לנו לעבוד עם כל תעשייה, מנהל רשת או חברת חשמל. כך אנו מסוגלים להציע שירותים בהיקפים בלתי-מוגבלים תוך זמן קצר, באופן המתאים למגוון מגזרים ומדינות.

נייר ועץ

מתקני ייבוש מנצלים כ-86%מאספקת החשמל של מסנרות בתעשיית העץ והנייר. את המערכות האלו ניתן להדליק ולכבות בקלות ללא שוםהפסדי תפוקה או עלויות התקנה נוספות.

שפכים ומים

טיפול אירובי בשפכים הוא תהליך שבו חיידקים משתמשים בחמצן כדי לפרק חומריםאורגניים.אספקת האוויר המשמש בתהליך זה מגיעה ממדחסיםשאת פעילותם ניתן להפסיק על מנת לספק שירותי איזון רשת למנהל רשת החשמל.

חממות

חום ותאורה הם אלמנטים הכרחיים לגידול צמחים. לעיתים קרובות, מתקני קוגנרציה (מערכות אשר מייצרות באופן משולב חשמל וחום) הם שמספקים לחממות את הצרכים האלה. חיבור המערכות האלו לפלטפורמה שלנו מייצר ערך נוסף הודות על-ידי ניצול הגמישות הגלומה בהן בשירותי איזון הרשת.

Energy players

As part of the energy transition, new players are entering the energy market such as local district heating companies or collective solar parks. Small and mid-sized businesses can unlock extra value by using their assets to provide balancing services to grid operators. These new energy players directly contribute to grid stability by providing ancillary services.

Electric vehicles

The growing electric vehicle market is opening the opportunity for smart charging. The first step in achieving the new world of e-mobility is to optimize day ahead purchasing, so drivers buy electricity at the cheapest hours. They can then optimize the charging of their vehicles to reduce any imbalance compared to the day ahead purchases. Additional revenue streams could then follow, such as using connected fleets for balancing services.

Logistics

Cold storage units are highly efficient pieces of equipment that can be set up to meet any product's temperature demands. However, if a small temperature range is possible then these units have the potential to provide balancing services.

Hospitality

Leisure facilities such as hotels,swimming pools and gyms feature different types of assets, such as heating,ventilation and air conditioning, plus combined heat and power plants. These can all create extra revenue through flexibility, without having any impact on guests or customers.

Heavy industry

Heavy industries play an important role in energy demand on a national level. Though, they can also make a vital contribution to stabilizing electricity grids. Their processes and energy production assets contain the necessary flexibility for grids at a low cost.

Find out how your systems can participate in grid balancing services.

Contact US