Een intelligent elektriciteitsnet

Netbeheerders moeten voortdurend het evenwicht bewaren tussen vraag en aanbod van elektriciteit. Ze zorgen dat de hoeveelheid energie die aan het net wordt geleverd, overeenkomt met de hoeveelheid energie die wordt verbruikt. Als het evenwicht verstoord zou raken, kunnen er in het hele elektriciteitssysteem stroomstoringen optreden.

Het balanceren van het elektriciteit is een dagelijkse uitdaging, die de netbeheerders oplossen door fossiele-energiecentrales te betalen voor het aanpassen van hun energieproductie. Maar dit is een erg inefficiënte methode. Doordat niet alle energiecentrales op maximale capaciteit draaien, daalt de productie-efficiëntie en zijn er onnodig veel emissies en kosten. Deze problemen zijn te voorkomen door de balanceringsdiensten weg te halen bij de fossiele energiecentrales.

Vraagrespons

 

Gelukkig is er een schonere, goedkopere en efficiëntere manier om het elektriciteitsnet in balans te houden: demand respons. Hierbij wordt de energievraag afgestemd op de actuele situatie van het net. Er zijn op tal van plaatsen apparaten en systemen ('energieactiva') aanwezig die kunnen helpen om het evenwicht in het net te herstellen, zoals verwarmings- en ventilatiesystemen, boilers en energieopslagsystemen.

Sympower aggregeert deze energieactiva via een cloudgebaseerd platform. Wanneer ze hiervoor beschikbaar zijn, kunnen de aangesloten systemen tijdelijk worden afgeschakeld. Hierdoor kunnen we nieuwe inkomstenstromen genereren uit bestaande systemen en apparaten, zonder nadelige gevolgen voor de werking ervan. Wanneer we het energieverbruik beheren door middel van vraagrespons, is er bovendien minder noodzaak voor balancering via fossiele brandstoffen. Dit versnelt de overschakeling naar een CO2 vrije toekomst.

 

CO2 vrije toekomst

 

Een CO2 vrij elektriciteitssysteem wordt mogelijk wanneer we hernieuwbare energie koppelen aan slim energieverbruik. Sympower sluit de energieactiva van bedrijven via het Internet of Things aan op het elektriciteitssysteem. Hiervoor ontwikkelen we geruisloos werkende softwareoplossingen, die de overschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie bevorderen. Een succesvolle energietransitie is essentieel voor onze gezondheid en veiligheid en voor het milieu. Daarom willen we traditionele industrieën informeren en helpen om duurzamer te gaan werken.

Ontdek hoe u samen met ons actief kunt werken aan een CO2 vrije toekomst.

VacaturesIntake aanvragen