Hoe het werkt

Wij ontsluiten inkomstenstromen door de waarde van de flexibiliteit in alle energiemarkten en industrieën maximaal te benutten. Met 'flexibiliteit' bedoelen we dat energieproductie en energieverbruik tijdelijk kunnen worden aangepast aan de actuele energieprijs en de behoeften van het elektriciteitsnet. Wij kopen flexibiliteit in om het elektriciteitsnet te helpen stabiliseren – en daarvoor worden onze klanten beloond.

U kunt uw flexibele energieactiva via onze softwareoplossing veilig en geruisloos aansluiten op het platform van Sympower. Indien er hardware geïnstalleerd moet worden, gebeurt dit altijd door (uw eigen of externe)installateurs die vertrouwd zijn met uw systemen. Met onze hardware kunnen we uw energieactiva aansturen binnen de met u afgesproken limieten en beperkingen. Bovendien monitort de hardware in realtime het energieverbruik van uw processen. Wanneer het elektriciteitsnet niet in balans is, passen we de energie van machines en processen tijdelijk aan via onze geavanceerde automatische oplossingen voor demand respons. De netbeheerder betaalt u voor het leveren van deze diensten.

Hoe kunt u deelnemen aan ons platform

1. Intake

De eerste stap is dat we u en uw bedrijf leren kennen om te bepalen hoe uw systemen kunnen bijdragen aan de netbalancering. We analyseren uw bedrijf, we leggen ons systeem uit en we vertellen u wat de samenwerking voor uw bedrijf zal inhouden.

2. Offerte

We stellen een maatwerkofferte op met een raming van de verwachte opbrengsten voor uw bedrijf. Deze raming is gebaseerd op de omvang en het type van uw systemen en machines, alsmede op de behoeften van uw bedrijf. Er zijn geen opstartkosten verbonden aan het installeren van ons systeem, en uw lopende processen worden niet verstoord.

3. Installatie

Nadat u het contract hebt bestudeerd en we afspraken hebben gemaakt over de limieten en beperkingen die u aan ons systeem wilt opleggen, gaan we de installatie plannen en uitvoeren. Het systeem wordt geïnstalleerd en getest door een erkende installateur.

4. Ingebruikname

Uw systemen zijn nu gereed voor uw lucratieve bijdrage aan de netbalancering, zodat u meewerkt aan een intelligent en duurzaam energiesysteem. Onze oplossing draait geruisloos op de achtergrond zonder uw dagelijkse bedrijfsactiviteiten te verstoren.
CONTACT opnemen