Wij helpen traditionele industrieën om duurzamer te werken

Ons serviceaanbod is niet afhankelijk van een bepaalde energiemaatschappij, dus we kunnen samenwerken met alle sectoren, industrieën, netbeheerders en nutsbedrijven. Hierdoor kunnen we in elke sector en in elk land snel en onbeperkt opschalen.

Papier en hout

Droogsystemen veroorzaken circa 86% van het totale elektriciteitsverbruik in een houtzagerij. Deze systemen kunnen zonder productieverlies en zonder extra installatiekosten gemakkelijk tijdelijk worden afgeschakeld.

Waterzuivering

Aerobe waterzuivering is een proces waarbij organische stoffen met behulp van zuurstoftoevoer worden afgebroken door bacteriën. Via compressoren wordt lucht aangevoerd. De compressoren kunnen tijdelijk worden afgeschakeld om het stroomverbruik te balanceren ten behoeve van de netbeheerder.

Tuinbouwkassen

Warmte en licht zijn cruciaal in de tuinbouw. Veel kassen worden van warmte en licht voorzien door middel van systemen voor warmte-krachtkoppeling. Door deze energieactiva op ons platform aan te sluiten, ontstaat extra flexibiliteit voor de netbalancering en kunnen we meer waarde creëren.

Nieuwe energiepartijen

Tijdens de energietransitie komen er nieuwe spelers op de energiemarkt, zoals stadsverwarmingsbedrijven en collectieve zonneparken. Kleine en middelgrote bedrijven kunnen extra waarde genereren door hun activa in te zetten om balanceringsdiensten te leveren aan netbeheerders. Deze nieuwe energiepartijen leveren met hun ondersteunende diensten een directe bijdrage aan de stabiliteit van het elektriciteitsnet.

Elektrische voertuigen

De groeiende markt voor elektrische voertuigen schept mogelijkheden voor intelligent opladen. De eerste stap om tot efficiënte e-mobiliteit te komen, is het optimaliseren van de day-ahead-capaciteit, waarbij wagenparkbezitters elektriciteit inkopen tijdens de goedkoopste uren. Vervolgens kunnen ze het opladen van hun voertuigen optimaliseren om een eventuele onbalans tegenover de vooraf ingekochte capaciteit op te heffen. Hierbij kunnen ze extra inkomstenstromen aanboren, bijvoorbeeld door online verbonden wagenparken in te zetten voor de balancering.

Logistiek

Koelruimtes werken met zeer efficiënte systemen die kunnen worden ingesteld op de temperatuurvereisten van specifieke producten. Indien kleine temperatuurschommelingen zijn toegestaan, kunnen deze systemen worden gebruikt voor de netbalancering.

Recreatie

Bedrijven zoals hotels, zwembaden en sportscholen gebruiken systemen voor verwarming, ventilatie en airconditioning en vaak ook installaties voor warmte-krachtkoppeling. Al deze bedrijven kunnen extra inkomstenstromen aanboren door middel van energieflexibiliteit, zonder dat hun gasten of klanten daar hinder van ondervinden.

Zware industrie

De zware industrie verbruikt grote hoeveelheden energie. Maar de industrie kan ook een waardevolle bijdrage leveren aan het stabiliseren van elektriciteitsnetten. De processen en de systemen voor energieopwekking van industriële bedrijven kunnen tegen lage kosten de nodige flexibiliteit aan het elektriciteitsnet leveren.

Ontdek hoe ook uw systemen kunnen meehelpen om de netbalans te versterken.

Contact opnemen