.... Things to know about Demand response .. Mitä sinun kannattaa tietää kysyntäjoustosta ....

.... The basics .. Perusteet ....

.... Maintaining Balance on the Electricity Grid .. Sähköverkon tasapainon ylläpitäminen ....

.... In every country, the grid operator is responsible for ensuring that electricity supply and demand are constantly in balance. The grid operators ensure that the amount of power generated and fed onto the grid at every single moment matches the amount of power consumed. .. Verkko-operaattorit vastaavat sähkön tarjonnan ja kysynnän tasapainosta maailmanlaajuisesti. Verkko-operaattorit varmistavat, että tuotetun ja sähköverkkoon syötetyn sähkön määrä vastaa kulutetun sähkön määrää. ....

.... Pollution and Inefficiency .. Saasteet ja tehottomuus ....

.... Balancing the grid is a challenge that occurs on a daily basis. Currently, fossil fuel plants are adjusted to generate more or less power as a response to fluctuations in demand. However, this is an incredibly inefficient way of doing things. By not running the power plants at full capacity, efficiency in production is lost, generating more emissions than needed. This process can be avoided by transferring the balancing services away from the fossil fuel plants. .. Verkon tasapainottaminen on jokapäiväinen haaste. Tällä hetkellä fossiilisia energialähteitä käyttävät voimalaitokset ovat säädetty tuottamaan enemmän tai vähemmän sähköä kysynnän mukaan. Tämä on äärimmäisen tehotonta. Voimalaitoksen vähentäessä sähkötuotannon määrää, tuotannon tehokkuus laskee ja syntyy tarpeettomia päästöjä. Tämä voidaan välttää siirtämällä prosessi voimalaitoksilta toisaalle. ....

.... Demand-side Management .. Kysyntäpuolen hallinta ....

.... A cleaner, cheaper and more efficient method for balancing the grid is Demand Response. Rather than increasing the supply of electricity to meet demand, the balance can be restored by temporarily adjusting the consumption of electric appliances to meet the grid's needs. It is now possible to participate in Demand Response balancing solutions by connecting household heating, hot water and cooling appliances, and home storage batteries. .. Kysyntäjousto on puhtaampi, halvempi ja tehokkaampi tapa tasapainottaa sähköverkkoa. Sen sijaan, että lisäisimme sähköntuotantoa vastataksemme kysyntään, tasapaino voidaan palauttaa säätämällä sähkölaitteiden kulutusta vastaamaan verkon tarpeita. Nyt voit osallistua kysyntäjouston mahdollistamaan tasapainotusratkaisuun yhdistämällä esimerkiksi kotitaloutesi lämmitys-, vesi- ja ilmanvaihtolaitteistot. ....

.... Contributing to a sustainable system from your home .. Kestävä ratkaisu kodillesi ....

.... How it works .. Miten tämä toimii ....

.... We connect your appliance, for example a heat pump or electric boiler, to the electricity grid with our automated software system. .. Yhdistämme laitteesi, esimerkiksi lämpöpumpun tai sähkökattilan, sähköverkkoon automatisoidulla ohjelmistojärjestelmällä. ....

.... We temporarily switch off your appliance when possible, without affecting your comfort. .. Suljemme laitteesi väliaikaisesti, kun mahdollista, vaikuttamatta mukavuuteesi. ....

.... You will be paid for supporting a fossil-free future every time you help restore the balance on the grid. .. Sinulle maksetaan kestävän ja hiilivapaan tulevaisuuden tukemisesta aina, kun autat meitä palauttamaan sähköverkon tasapainon. ....

.... a four step process .. Neljäportainen prosessi ....

.... Getting started .. Näin pääset alkuun ....

.... Let us know you are interested in finding out more about the system, our software and how we can help you have a more sustainable home. .. Kerro meille kiinnostuksestasi tutustua tarjoamiimme ratkaisuihin ja miten voimme auttaa sinua tekemään kodistasi entistä ympäristöystävällisemmän. ....

.... Once we've answered all your questions and you're ready to start the selection process, we'll send you a questionnaire to you about the type of appliance you have, the make and manufacturer and some other details that can help assess the value your appliance can generate for you. We'll come back with a custom offer for you to review. .. Kun kysymyksiisi on vastattu ja olet valmis aloittamaan valintaprosessin lähetämme sinulle kyselyn. Kyselyssä perehdymme laitteesi tyyppiin, malliin ja valmistajaan sekä muutamiin yksityiskohtiin, joiden avulla pystymme luomaan laitteillesi eniten lisäarvoa tuottavan ratkaisun. Laadimme sinulle räätälöidyn tarjouksen. ....

.... We'll plan a visit to your home with a certified electrician who will be installing the system in the fuse box. .. Suunnittelemme vierailun kotiisi yhdessä sähköasentajan kanssa, joka asentaa järjestelmän sulakekaappiisi. ....

.... Once the system is installed it will be running in the background doing its magic. During moments of stress on the electricity grid, our system will check in real-time if your appliance is available to help remedy the imbalance. Without losing any functionality or affecting your comfort, you will be supporting the transition to a cleaner and more efficient energy system. As a bonus, you will receive payment for providing the grid operators with demand response services. The best thing: it's free to participate! .. Kun järjestelmä on asennettu, se tekee taikansa huomaamatta. Hetkinä joina sähköverkko on rasittunut, järjestelmämme tarkistaa reaaliaikaisesti laitteen mahdollisuuden auttaa epätasapainon korjaamisessa. Alentamatta laitteesi toimintakykyä ja vaikuttamatta mukavuuteesi, tuet siirtymistä puhtaampaan ja tehokkaampaan energiajärjestelmään. Sinulle vieläpä maksetaan verkko-operaattoreille tarjoamistasi kysyntäjoustopalveluista! Parasta tässä on se, että osallistuminen on ilmaista. ....