.... Discover more value for your business .. Tuota lisäarvoa yrityksellesi ....

.... Added value from existing systems .. Lisäarvoa jo olemassa olevilla järjestelmillä ....

.... Business Opportunities .. Liiketoimintamahdollisuudet ....

.... The electricity grid must maintain a continuous balance between supply and demand. During fluctuations or stresses on the grid, energy assets can restore the balance on the electricity system by temporarily reducing or increasing energy consumption. Sympower connects energy assets to the electricity system, providing an alternative source of revenue for the appliance owners. Additionally, resolving the imbalances from the consumption, or demand side, provides a more sustainable alternative to balancing services currently provided by polluting fossil fuel plants. .. Sähköverkon täytyy ylläpitää jatkuvaa tasapainoa sähkön kysynnän ja tarjonnan välillä. Verkon kokiessa heilahtelua ja rasitusta, kulutuskohteet voivat palauttaa verkon tasapainon vähentämällä tai lisäämällä energian kulutusta väliaikaisesti. Sympower yhdistää kulutuskohteet sähköjärjestelmään, tarjoamalla samalla vaihtoehtoisen tulonlähteen laitteiden omistajalle. Lisäksi Sympower tarjoaa nykyisten tasapainoituspalvelujen hankkijoille kestävämmän vaihtoedon verrattuna fossiilisia polttoaineita käyttäviin voimalaitoksiin. ....

.... Cooling Systems .. Jäähdytysjärjestelmä ....

.... Add to your bottom line through your existing cooling system .. Lisää tuloja jo olemassa olevalla jäähdytysjärjestelmälläsi ....

.... Cooling systems can account for a large percentage of an electricity bill. With Sympower, you can reduce your electricity expenses, without affecting your business operations. Contribute to a more efficient energy system by connecting your cooling system and generate extra revenue doing so. .. Jäähdytysjärjestelmän käyttämä sähkö saattaa kattaa ison osan sähkölaskusta. Sympowerin kanssa voit valjastaa tämän kulutuksen tuottamaan sinulle lisätuloja, ilman että järjestelmän perustoiminta häiriintyy. ....

.... Heating Systems .. Lämmitysjärjestelmät ....

.... Add to your bottom line through your existing heating system .. Lisää tuloja jo olemassa olevalla lämmitysjärjestelmälläsi ....

.... Large heating devices, ovens, boilers and other heat-generating systems can provide flexibility to the energy system. Temporarily reducing energy consumption while heating doesn't affect production. Joining the platform will continuously generate additional revenue, while business remains as usual. .. Suuret lämmityslaitteet kuten lämpöuunit, lämminvesivaraajat ja muut lämmöntuotantojärjestelmät tarjoavat joustavuutta energiajärjestelmään. Lämmöntuotannon energian kulutuksen väliaikainen vähentäminen voi olla mahdollista, ilman että prosessi kokee häiriöitä. Tällöin osallistuminen tuottaa sinulle lisätuloja ilman että perustoiminta häiriintyy. ....

.... Ventilation systems .. Ilmanvaihtojärjestelmät ....

.... Add to your bottom line through your existing ventilation system .. Lisää tuloja jo olemassa olevalla ilmanvaihtojärjestelmälläsi ....

.... Certain types of ventilation systems are exceptionally suited to participation in balancing of the energy grid. By temporarily turning down the ventilation power, you can boost your bottom line without noticing any interference to your business operations. .. Tietynlaiset ilmanvaihtojärjestelmät sopivat erityisen hyvin osaksi sähköverkon tasapainottamista. Vähentämällä ilmanvaihtoa väliaikaisesti, kasvatat tulostasi huomaamatta mitään haittavaikutuksia liiketoimintaasi. ....

.... lighting systems .. Valaistusjärjestelmät ....

.... Add to your bottom line through your existing lighting system .. Lisää tuloja jo olemassa olevalla valaistusjärjestelmälläsi ....

.... Lighting systems, especially those that generate heat, are an excellent asset that can produce extra revenue for your business. Shut downs are short enough that, for example, growing cycles aren’t affected. .. Valaistusjärjestelmät, erityisesti ne jotka tuottavat lämpöä, ovat erinomainen voimavara tuottamaan lisätuloja yrityksellesi. Valojen sammutukset ovat niin lyhyitä, etteivät ne vaikuta esimerkiksi kasvukausiin. ....

.... Water Management Systems .. Vesijärjestelmät ....

.... Add to your bottom line through your existing water management system .. Lisää tuloja jo olemassa olevalla vesijärjestelmällä ....

.... Moving bodies of water can be used as an energy reserve, both to restore energy or consume it, depending on the grid needs. Water treatment plants, water cooling systems and waste water systems can be connected to facilitate the energy transition. .. Vesimassojen siirtämistä voidaan hyödyntää energiavarantona sekä tuottamaan energiaa, että kuluttamaan sitä, riippuen verkon tarpeista. Vedenpuhdistuslaitokset, vesijäähdytysjärjestelmät ja jätevesijärjestelmät voidaan yhdistää kysyntäjoustopalveluihin nopeuttamaan muutosta kohtia puhtaampaa energiajärjestelmää. ....

.... The process .. Prosessi ....

.... The first step is getting to know you and your business, and determining how your systems  can participate in the grid balancing services. We will explain the system, the benefits and what it will mean for your business. .. Ensimmäinen askel on tutustua sinuun ja yritykseesi sekä määrittää miten järjestelmäsi voisi osallistua verkon tasapainotuspalveluihin. Me kerromme sinulle alustastamme, sen edut ja mitä se tulee tarkoittamaan yrityksellesi. ....

.... We'll create a custom rewards offer based on the size and nature of your appliances and devices, and on the needs of your business. There are no up front costs for the installation of our system. .. Luomme sinulle räätälöidyn tarjouksen laitteidesi luonteen ja yrityksesi tarpeiden mukaan. Järjestelmän asentamisesta ei veloiteta etukäteismaksuja. ....

.... After reviewing the contract and discussing the limits or restrictions you wish to set on our system, we will proceed with planning and executing the installation. A certified electrician will install and test the system and you'll be good to go. .. Kun olet käynyt läpi tarjouksemme ja olemme keskustelleet toivomistasi rajoitteista järjestelmällemme, jatkamme suunnittelemalla ja toteuttamalla asennuksen. Lopulta sähköasentaja asentaa ja testaa järjestelmän kohteessa. ....

.... You are now set to participate in paid demand response services and contribute to a cleaner and more sustainable energy system. The system will be running in the background, without affecting your day to day business activities. .. Olet nyt valmis ottamaan osaa kysyntäjoustopalveluun, jonka kautta annat panoksesi puhtaamman ja kestävämmän energiajärjestelmän puolesta. Järjestelmä tuottaa sinulle lisätuloja taustalla ja liiketoimintasi jatkuu muuten täysin tavalliseen tapaan. ....