Op het elektriciteitsnet dient vraag en aanbod op elkaar te worden afgestemd, doen we dit niet gaat onverbiddelijk het licht uit. Voorheen werd deze balansoefening sec. uitgevoerd door de grote energiecentrales. Als gevolg van de energietransitie, en met behulp van digitalisering, wordt heden ten dage de steeds grotere vraag naar “balanceringscapaciteit” ook met lokale verbruikers zoals een gesubsidieerde elektrische ketel ingevuld. Hoe dat werkt lichten we graag toe in deze blogpost.

Elektrische ketel als balanceringsinstrument:

Met een elektrische ketel kunnen overschotten en tekorten in het elektriciteitsnet eenvoudig worden weggewerkt. Omdat de balanceervergoeding kan oplopen tot 300.000 euro/MW/jr en de investering in een nieuwe ketel wordt ondersteund met subsidies (EIA, KIA en SDE++) is een elektrische ketel een erg interessante investering. Een bijkomend voordeel van de elektrische ketel is dat deze geen CO2 uitstoot.

Stoomhuishouding

Niet alle stoom en thermische olie installaties kunnen een aanvullende elektrische ketel en de inzet als balanceringsinstrument ondersteunen. Doorgaans zien we de meeste potentie bij gasgestookte installaties met:

  • periodes van volcontinue bedrijf
  • stabiele basislast stoom
  • ruimte op de netaansluiting

Vaak bepaalt de ruimte op de netaansluiting het maximaal installeerbare vermogen van de ketel. Is er een grotere ketel beoogd dan dient de netaansluiting verzwaard te worden met alle kosten van dien.

Afnemers en behoefte flexibel vermogen

Verschillende marktpartijen contracteren “balanceringscapaciteit” of “flexibel vermogen” om de frequentie of congestie in het net te bewaken c.q. weg te werken. Als balansverantwoordelijke contracteert TenneT verreweg het grootste vermogen (>2GW) om pieken en dalen op te vangen. Hierbij maakt zij gebruik van zogenaamde balancing service partners (BSP). Doordat ons elektrisch verbruik steeds groter wordt, als gevolg van elektrificatie, en het aanbod minder voorspelbaar (zon & wind) is er een steeds grotere behoefte aan regelbaar of “flexibel” vermogen door bovengenoemde afnemers.

Slimme sturing BSP voor maximaal rendement incl. subsidie

De balancing service partner zoals Sympower contracteert en poolt vermogen van verschillende gebruikers in haar platform. Sympower helpt aanbieders van flexibel vermogen het maximale rendement te behalen door dit tegen de meest gunstige prijs aan te bieden bij de afnemer. Vaak gebeurt dat via een veilingsysteem.

Ook stuurt Sympower de activatiesignalen voor het op of af regelen van bijvoorbeeld de elektrische ketel en registreert zij het geactiveerd vermogen voor de verrekening bij de afnemer. Met de slimme sturing van Sympower voldoe je aan de randvoorwaarden gesteld aan subsidies zoals de SDE++.

Vragen of interesse, neem contact op met Willem Segeren van Sympower (willem.segeren@sympower.net - 0683583633).

Willem Segeren

Business Development - Netherlands